Heeft u in Suriname spoedeisende of niet-spoedeisende hulp nodig? Wij kunnen u hierbij helpen.

Onze dienstverlening

Spoedeisende zorg

Heeft u spoedeisende zorg nodig in Suriname? Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar en kunnen u van dienst zijn bij:
  • Garantieverstrekkingen aan een ziekenhuis of andere zorgverlener
  • Medisch overleg met uw behandelend arts door ons artsenteam
  • Advisering over de zorg in een ziekenhuis
  • Repatriëring; indien nodig kunnen wij u na opname in een ziekenhuis onder
    begeleiding naar Nederland vervoeren om daar uw behandeling voort te zetten.

Heeft u vragen over spoedeisende zorg in Suriname en wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Niet-spoedeisende zorg

Niet-spoedeisende zorg betreft zorg die u vooraf kunt plannen en waarvan u al langer weet dat u die moet ondergaan. Of zorg die u wel nodig heeft maar geen spoed heeft, zoals een bezoek aan de huisarts. Enkele voorbeelden van deze zorg zijn:

  • Thuiszorg
  • Nierdialyse
  • Medische behandeling (bijv. een staaroperatie)
  • Medisch noodzakelijke opname (bijv. een knieoperatie)

Als u zorg nodig heeft in Suriname en wilt weten bij welke instanties u terecht kunt, dan kunt u onze zorgverlenerslijst raadplegen. Houd er rekening mee dat u voor uw zorg in Suriname een verwijzing van uw arts in Nederland, garantie-verstrekkingen of andere documenten nodig kunt hebben. Onze medewerkers adviseren u graag over wat in uw situatie van toepassing is.

Heeft u vragen over niet-spoedeisende zorg in Suriname en wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, dan kunt u contact met ons opnemen.